شبکه های اجتماعی:
شامل4 فضای ایتا، واتساپ، اینستاگرام، توئیتر و تولید محتوا به فراخور این4 فضا
اپلیکیشن:
ساخت اپلیکیشن های مرتبط با مفاهیم در نظر گرفته شده برای مخاطب در دنیای مجازی
بازی:
ساخت بازی های مرتبط با مفاهیم در نظر گرفته شده برای مخاطب در دنیای مجازی