اندیشکده ی انقلاب کبیر :  اقتصادی :

از جمله وظایف این اندیشکده :
این اندیشکده وظیفه تبیین و راهبری  راهبردهای زیر را بر عهده دارد :
1- اقتصاد مقاومتی و تولید علم در این زمینه .
2-  و همچنین شیوه های گفتمان سازی پیرامون اقتصاد مقاومتی و ایجاد روحیه ی کار و تولید در دستور کار خود دارد .
3-  تعلیم و تربیت اقتصادی ( سواد مالی ) : اندیشکده ی اقتصادی انقلاب کبیر ، نقش شایانی در جهت فرهنگ سازی برای اقتصاد مقاومتی و فرهنگ تولید بر عهده دارد .
این اندیشکده افتخار این را داراست که در همکاری با سایر مدیریت های مجموعه ی آرکا همچون مدیریت فارابیک و خلاقیت و نوآوری ، تولیداتی در جهت ترغیب و آشنایی خانواده های کارکنان ارگان ها ، دانشجویان و عموم مردم با مفاهیم اقتصادی داشته باشد .
توجه : این تولیدات در قالب های جذاب و سرگرم کننده سواد مالی و مباحث اقتصادی را در اختیار مخاطبین و مردم قرار می دهد .
تاکنون بسته ی کمک آموزشی هم زبون با محوریت خانواده های پرسنل ارگان ها و مربیان مهد کودک ها تولید شده است .