انقلاب کبیر :

نگاه جهانی داشتن و مسئله ی مهم طراحی تمدن ، نظام سازی و جهانی سازی مسئله و دغدغه ی  اصلی جهان امروز است . مؤسسه ی آرکا با رصد فضای جهانی سعی در رسیدن به مدل تصمیم سازی و طراحی تمدنی داشته و با هدف مقدمه سازی و الهام گیری از انقلاب اسلامی برای رسیدن به انقلاب کبیر حضرت مهدی (عج) اقدام نموده است .

بر همین اساس پژوهشکده ی آرکا نامی که همچون سایه بانی ، همه ی اندیشکده ها را می پوشاند انتخاب نموده از انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) وام گرفته است . و این نام همان انقلاب کبیر است .