[vc_row][vc_column][vc_separator color=”white”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

مدیریت  فارابیک :

این مدیریت  با رویکرد خانواده محور در سه عرصه ی خانواده متفکر و طراح ،خانواده سالم (تغذیه ) و خانواده مؤدب  فعالیت دارد.

بخش های مختلف این مدیریت در ذیل اندیشکده ی فارابیک نقش ایفا نموده و  شامل موارد زیر می باشد :

اندیشکده فارابیک شامل دو بخش اصلی کارگروه ها و کارگاه ها می باشد .

بخش کارگروه های فارابیک :

              1- کارگروه تربیت

             2- کارگروه تعقل

              3- و کارگروه تغذیه

کارگروه های فوق بر اساس نظام فکری زیر طراحی شده و مشغول فعالیت می باشند : در اینجا  دو طبقه بندی کلان که ناظر به دو بخش وجود انسان هست در نظر گرفته شده است . طبق این طبقه بندی ، همه چیز ذیل تربیت وتأدیب قرار گرفته به این صورت که در دو بخش اصلی تربیت ذهنی، عقلی و روحی و تربیت بدنی تقسیم می شود . نقشه ی زیر یک نگاه کلان نسبت به دو جزء اصلی انسان در نگاه پژوهشگران به ما ارائه می دهد .

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3771″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

1  بعد تربیت و 2-  بعد درمان .

ما در اینجا برای اختصار و رسیدن به یک چارت تشکیلاتی مناسب به صورتی که توضیح خواهیم داد طبقه بندی را انجام داده ایم .

1- تأدیب قلبی با توجه به آیات شریفه ی قرآن() . یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه … ( آل عمران 161 )، در سه بخش تدبّر و حکمت ، تزکیه و تعلیم ) آموزش تفریحی ( طبقه بندی می شود.

در واقع این کمیته دغدغه ی تعلیم حکمت ، تعقل و تدبّر و همچنین ایجاد فضای تزکیه و عبادت و معنویت و همین طور شیوه

ی هنرمندانه ارائه کردن آموزش ها و تعلمیات را با استفاده از آموزش تفریحی بر عهده دارد .

-2 کمیته ی تأدیب بدنی شامل دو بخش است :

1-2 : واحد تفریح و نشاط در واقع شامل دو عنصر اصلی بازی و ورزش می باشد .

2-2 : واحد تغذیه که در کنار ورزش ، نشاط و بازی وظیفه ی تأدیب بدنی مخاطب را بر عهده دارد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3772″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

نهایتا مدیریت فارابیک هدف والایی را در جهت تولید و کارآفرینی از طریق تفکر خاص خود به صورت زیر طراحی نموده است :

1- تربیت مدرسینی در سه عرصه ی تعقل ، تغذیه و تربیت با روشی متفاوت که نهایتا به صورت قراردادی با مجموعه ی آرکا همکاری نموده  و به نقاط مختلف کشور اعزام می گردند .

2- افزایش توان تولید مدرسین و خانواده ها در سه عرصه ی فوق الذکر .

3- برگزاری برنامه های استارت آپی به منظور نمایش و حمایت از تولیدات مذکور .

4- کارآفرینی های متعدد با استفاده از ایده های جدیدی که در دوره های متفاوت فارابیک تعریف می شود .

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]