بخش سیاسی :

بخش سیاسی ، فعالیتهای خود را در جهت تقویت گفتمان انقلاب اسلامی ، ترسیم آینده و چشم انداز  آن در جهت تمدن سازی  نوین اسلامی می باشد .

در این راستا از چند منبع مهم استفاده شده است :

1- الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

2- بیانیه ی گام دوم

3-  علوم انسانی اسلامی

بخش اجتماعی :

این بخش به طور کلی در زمینه ی مهندسی فرهنگی – اجتماعی فعالیت داشته و در زمینه های زیر به فعالیت مشغول می باشد :

1- تقویت فعالیت های مردمی و فرهنگی

2- حمایت از نخبگان علمی ، فرهنگی و  سیاسی

3- همکاری با نهاد ها و مجموعه های مردمی

 

با توجه به مباحث فوق می توان مسائل مورد بررسی این کارگروه را چنین بیان نمود :

1-چگونه می توان هیأتی اندیشه ورز متشکل از عناصر علمی و مردمی تشکیل داد ؟

2- چگونه می توان حلقه ی وصلی بین نهاد های صنعتی ، دانشگاه  و مردم شد و از طریق محتواسازی ها و جهت دهی های فکری این مهم را رقم زد ؟

3- چگونه می توان به روحیه و فرهنگ تولید در میان دانشجویان عرصه ی مهندسی و صنعت کمک نمود و نقش کاتالیزوری را در این زمینه بازی کرد ؟

4- چگونه می توان بین  نخبگان سیاسی و فرهنگی و نخبگان صنعتی، فضای همزبانی ، همفکری و همکاری را ایجاد نمود؟

5- چگونه می توان برای نخبگان عرصه های علوم نظری و انسانی  مسیری از ایده تا ثروت ایجاد کرد ؟

مهمترین دستاوردهای کارگروه سیاسی – اجتماعی  :

1- برگزاری اولین دوره ی کشوری تربیت مربّی گام دوم انقلاب  ، با دوازده استاد و چهارده سرفصل .
2- تشکیل کارگروه های اندیشه ورز اساتید و  کارگروه فرهنگی و سیاسی .
3-  دیدار و تعامل با فعالین علمی و فرهنگی کشوری و استانی در جهت پیدا کردن کانال های ارتباطی برای تولید .
3- برگزاری کرسی های آزاد اندیشی استانی برای اولین بار

4- مدوّن سازی شیوه نامه ی کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی پس از بررسی مدل های جهانی همچون کالج فرانسه و حوزه های علمیه ی عصر صفویّه  در جهت سرعت دهی به تولید علم در عرصه ی علوم نظری و علوم انسانی .

5- راه اندازی  12 کانال در واتس آپ و همچنین کانالی در ایتا با حدود 2000 عضو فعال در سراسر کشور و جهان