مدیریت تحصیلات تکمیلی :

این مدیریت کلیه ی تحصیلاتی که منتج به کمال علمی افراد می شود را در بر دارد . در واقع تسهیلات این مدیریت پاسخی است در جهت نیازهای روز علمی آحاد جامعه خصوصا جامعه ی علمی کشور عزیزمان ایران .
این مدیرت در دو بخش کلی مشغول به فعالیت می باشد که شامل :
1 : آرکاموز ( آموزش های مطمئن آرکا ) :
این بخش شامل کلیه ی روش های نوین و مطمئن آموزش بوده که قبل از تکنولوژی آموزشی به انسان و انسان شناسی مربوط بوده و پارادایم های نظام آموزش را مورد بررسی و چالش قرار می دهد .
تاکنون افتخار این را داشته ایم که  روش های نوینی مبتنی بر انسان شناسی بومی اسلامی را طراحی کرده و در دوره های مختلف مورد آزمایش قرار دهیم . آموزش پرسش محور و تفکر محور به جای حافظه محور ، آموزش همراه با خوف و ترس و آموزش همراه با انس و وحشت از جمله آموزش هایی هست که مورد بررسی این بخش واقع شده است . 
2: کارگروه ها :
این بخش شامل کلیه ی کارگروه های علمی آموزشی است که مورد نیاز برای تحصیلات تکمیلی فوق الذکر می باشد . در زیر به چند مورد از این کارگروه ها اشاره می کنیم :
1- کارگروه زبان : به دلیل نگاه تمدنی مجموعه ی آرکا ، آموزش ها باید بتوانند در سطح بین المللی نیز ارائه شده و به کار گرفته شوند به همین خاطر در سطح تحصیلات تکمیلی این کارگروه ضرورت بسیار زیادی داشته و نقش مهمی را ایفا می نماید .
2- کارگروه سواد رسانه ای : خصوصا فارغ التحصیلان را از نظر قدرت گفتمان سازی حول علوم فراگرفته شده و قدرت و هنر ارائه یاری می کند.
3- کارگروه اقتصاد و تولید : هر کس بخواهد علم خود را به عینیت نزدیک کرده و درواقع جامه ی عمل به آن بپوشاند به این کارگروه مراجعه می نمایند .
4 : نماینده ی خلاقیت و نوآوری
5: نماینده ی بازرگانی : این نمایندگی وظیفه ی تجاری سازی دستاوردهای تحصیلات تکمیلی در سطح کشوری و بین المللی را بر عهده دارد .