1 – مقدمه:

برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، با رویکردهای متعددی میتوان حرکت کرد و خط مشی های متفاوتی را میتوان تجربه نمود، اما در این میان همه رویکردها؛ پرداختن به رویکرد علم مدار نقش بسیار کلیدی در به ثمر رسیدن تمدن داشته و ضامن بقا و اقتدار آن تمدن است.

2- رهنمود: هدف پژوهش دو چیز است:

2-1 رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فناوری 2-2 حل مسائل کنونی و آینده کشور

3 – منظور:

3-1 ایجاد جوشش فکر در عرصه تعلیم و تربیت 3-2 رفع نیازهای روز تربیتی با توجه به وضعیت کرونا 3-3 تولید بانک ایده با استفاده از افکار متنوع پژوهشگران 3-4 ایجاد فضای رقابت و تضارب آراء بین اندیشه ها و راهکارهای مختلف 3-5 ایجاد بستر برای ظهور و بروز علم و تبدیل شدن به عمل و کارآفرینی تربیتی

4 – سناریوی همایش :

4-1 تعامل با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی و اعلام زمان بندی همایش 4-2 ارسال مقالات(ابتدا چکیده و سپس اصل مقالات) 4-3 داوری مقالات(داوری چکیده و سپس اصل مقالات) 4-4 اصلاح، تأیید یا ردّ مقالات 4-5 اعلام نفرات برتر و اعطای جوایز

5 – مخاطبین:

ارگانها و سازمانهای مرتبط با تربیت اساتید و هیئت علمی حوزه و دانشگاه دانشجویان و طلاب کلیه علاقه مندان عرصه تربیت