کارگروه تربیت :

این کارگروه ، در عرصه ی مسائل مربوط به ارتقای معنویت، اخلاق و عبودیت تمدنی  فعالیت داشته و در هم افزایی با دو کارگروه دیگر به فعالیت مشغول است .

نگاه اصلی ما در مبانی تربیتی مبتنی بر بیانات رهبری ( مد ظله ) بوده و در جهت عملیاتی کردن بیانات ایشان در افق تمدنی صورت می گیرد .

این کارگروه به دنبال آن است که مؤلفه های اصلی تربیت در نگاه امام خامنه ای را در افق تمدنی دنبال کند . بعنوان مثال ایشان در بیانات خود چنین تشریح نمودند :

ناتوانی تمدن وفرهنگ غربی از ارائه الگوی کارآمد برای اداره امور و نجات بشریت , ایشان در این خصوص فرمودند: علت اینکه این دانش پیشرفته فوق مدرن تمدن و دنیای غرب قادر نیست بشریت را نجات بدهد همین است که با انسانیت همراه نیست هرجایی که دانش باشد اما وجدان و معنویت و اخلاق و عاطفه و احساسات بشری در آن جا غایب باشد بشر از آن دانش سودی نخواهد برد . دانش بدون معنویت و اخلاق بمب اتم می شود به جان بی گناهان می افتد , اسلحه می شود غیر نظامیان را در لبنان و فلسطین اشغالی و دیگر مناطق عالم هدف قرار می دهد ( بیانات معظم له در دیدار با پرستاران و جانبازان به مناسبت روز پرستار ۱۹/۶/۷۶)

 همچنین فرمودند : از غرب مانمی خواستیم و نمی توانستیم الگو بگیریم چون غرب چیزهایی داشت اما به قیمت از دست دادن چیزهای مهمتری بود در غرب علم بود اما اخلاق نبود ثروت بود اما عدالت نبود , فناوری پیشرفته بود اما همراه با تخریب طبیعت و اسارت انسان , اسم دمکراسی و مردم سالاری بود اما در حقیقت سرمایه سالاری بود نه مردم سالاری امروز هم همین طور است   (خطبه های نماز جمعه تهران ۲۳/۲/۷۹ )

سوالاتی از این قبیل در واحد تربیت دنبال می شود :

1- چگونه می توان معنویت را به نیازهای بشری متصل کرده و همچون زندگی ابراهیمی مناسک ، عبادات و فروعات اسلام همچون حج را بر پایه ی ساده ترین نیازهای بشری طراحی نمود ؟

2- چگونه می توان فعالیت های مقدس همچون نماز ،  اعتکاف ، صدقه ، روزه و … را به عنوان یک عنصر تمدن ساز به مردم و جامعه معرفی کرد ؟

3- چگونه می توان سیاست و سیاست ورزی را در دل تزکیه و معنویت دید و تزکیه را نیز در دل سیاست ورزی مشاهده نمود ؟

4- چگونه می توان نگاه به فعالیت های سیاسی را به عنوان عامل ایجاد معنویت و تولید نورانیت معرفی نمود؟

مهمترین دستاوردهای واحد تربیت :

1- تشکیل هیأت اندیشه ورز همچون کارگروه تغذیه ، توسط جمعی از اساتید و فعالین عرصه ی تربیت و اخلاق به منظور اندیشه ورزی و طراحی عملیاتی برای این عرصه .

2- رصد مدل های مختلف تربیت در دنیا و رسیدن به مدل بومی قرآنی با نام تربیت انذار مدار که در حال مدون شدن به صورت یک کتاب است .

در این مدل به حول و قوه ی الهی توانستیم پس از گذشت 6 سال کرسی بحث و نظریه پردازی نقشه ای از انسان مبتنی بر قرآن طراحی کرده و این نقشه را مبنای حرکت تربیتی قرار دهیم .

البته این نقشه در حال بررسی بوده و در فعالیتهای تربیتی مختلف ، به صورت آزمایشی اجرا شده و امتحان شده است .

 3-تهیه ی مدل نهاد سازی بومی قرآنی ، مبتنی بر فروعات اسلام و بررسی راهکارهای بسط و توسعه ی آن .

در واقع با این مدل می توان ، مسائل معنوی و اخلاقی را با زاویه ی نگاه تمدنی تبدیل به نهادهای مؤثر در جامعه نمود از این جهت که اگر کارآمدی این مفاهیم در جامعه مشخص نشود ، به تدریج مردم صرفا با پوسته ی این مسائل درگیر شده و از باطن آنها بی اطلاع خواهند ماند .

در مدل فوق ، یک نمونه از نهادسازی های قرآن مبتنی بر فرع نماز بررسی شده و در طی هزار و چهارصد سال مسیر نهاد سازی مبتنی بر این فرع و رسیدن به فرهنگ شهید و شهادت مورد بررسی قرار گرفته است .

توجه : در پایان باید اشاره کرد که مدیریت  فارابیک برای تشکیل ، از دو رویکرد خانواده مدار و تفکر مدار بهره ی فراوانی برده است.  مجموعه ی هم افزایی بخش های مختلف فارابیک ، ان شاء الله  نهایتا به یک شعار واحد خواهند رسید :

خانواده ی فارابیک ، خانواده ای تصمیم ساز ، سالم و مؤدب !