کارگروه تعقل :

ضمن اینکه همه ی قسمتها با هم افزایی یکدیگر به جلو حرکت می کنند ، واحد تدبر و حکمت که مسئولیت آموزش تفکر را بر عهده دارد هم اکنون به شدت فعال بوده و سابقه و زیرساختی تقریبا هفت ساله را دارا می باشد .

، این تفکر بر خلاف بسیاری از دوره های تفکر در کشور که با رویکرد غربی ، مسئله ی فلسفه برای کودکان را پیگیری می کنند ، کارگروه تعقل  ، بر اساس روش آیت مدار یعنی تفکر در نشانه های الهی ( آفاق و انفس ) آموزش تفکر را در سه سطح مدرسین ، والدین و کودکان انجام می دهد .

تاکنون دوره های تربیت مدرس متعددی برگزار شده است که در یک سال گذشته با لایه ی جدید این کادرسازی مجددا اقدام به تربیت مدرس شده است .

مسئله ی تفکر آیت مدار ، غیر از مبانی قرآنی تولید شده توسط تیم قرآنی اندیشکده ی آرکا ، از نگاه اساتیدی همچون دکتر خسرو باقری نیز کمک گرفته است . کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی ایشان یکی از منابعی است که کارگروه تعقل برای رسیدن به این محتوا از آن کمک گرفته است .

کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، نوشته دکتر خسرو باقری به دلیل اینکه اولا نگاهی دینی و قرآنی به مقوله تربیت دارد و ثانیا توانسته غیر از پرداختن به اصول ، روش و تکنیک نیز ارائه کند و از همه مهمتر به دلیل نقش داشتن آن در پشتوانه ی فکری و سند تحول آموزش و پرورش ، یکی از منابع مهم ما به عنوان پشتوانه تئوریک طرح قرار گرفت.دو مبنا، از مبانی این کتاب برای تئوریزه کردن تفکر آیه مدار ، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت:

مبنای نهم : اندیشه ورزی، اصل تعقل ، روش تعلیم حکمت .

مبنای دهم : آشنایی و بیگانگی با خدا، اصل تذکر ، روش عبرت آموزی.

مهمترین کارکرد کارگروه  تعقل فارابیک علاوه بر کادرسازی بیرونی و آموزش تفکر به خانواده ها ، حرکت فکری ، طراحی خلاقانه و محتواسازی برای سایر بخش های مجموعه ی آرکا  می باشد .

در واقع مجموعه ی آرکا ، شاخص ها و سنجه های تمدن سازی و طراحی تمدنی خود را از واحد تعقل دریافت می نماید .

همکاری کارگروه  تعقل فارابیک  با نهاد ها و سازمان های مختلف خصوصی و دولتی  :

این اندیشکده در طی سنوات مختلف خصوصا یک سال اخیر همکاری های بسیار مهمی با سایر نهاد ها و سازمان ها داشته است.

یکی از مهمترین همکاری ها ، همکاری با آموزش و پرورش شیراز ، در آموزش تفکر به کودکان و کادر سازی مربیان و مدرسین بوده است . همچنین بسیج دانش آموزی استان فارس و مدارس صاایران از جمله نهاد های مورد همکاری واحد تعقل فارابیک بوده اند .

بعنوان مثال در سال 95 طی دوره ای ، جمعی از دختران مقطع ابتدایی در مجتمع آموزشی امام رضای شیراز ،  آموزش تفکر را گذرانده و به سطح خوبی از تفکر آیه ای دست پیدا کردند .

این دوره ها به گونه ای برگزار می شود که نهایتا خود بچه ها نیز بتوانند بعنوان مربی ایفای نقش کنند .مهمترین دستاوردهای کارگروه تعقل :

1- کادرسازی و تربیت مدرسین تفکر با روش متفاوت نشانه محور .

2- به دلیل ظرفیت بالای تفکر نشانه مدار در طراحی و خلاقیت و نیز تبدیل شدن سریع آن از محتوای علوم انسانی به علوم تجربی و حتی فنی ، کارگروهی محتوایی در این زمینه یعنی تبدیل محتوا به فرم ایجاد شده است که می توان از طریق آن پل ارتباطی دقیقی بین علوم انسانی و علوم مختلف مهندسی و تجربی برقرار نمود .

بعنوان مثال تشکیل کارگروه رباتیک با کمک مربیان رباتیک فارابیک ، به منظور تغییر در سبک تدریس و همچنین تغییر روشی و هدفی  در زمینه ی ساخت ربات از جمله ی این اقدامات است .

بسیاری از شکل و فرم های فیزیکی دنیای تکنولوژی از پدیده های آفاقی الهام گرفته است که می تواند این فرم ها مبتنی بر یافته های جدید نشانه محور ، به تولیدات جدید نیز برسد .

مثلا فرم نشستن هواپیمای فوکر از کلاغ و فرم نشستن ایرباس از عقاب گرفته شده است.

رسیدن به کودکان حکیم ، متفکر و طراح در دوره های متعدد .

4- راه اندازی طرح مدرسه تابستانه و اجرای طرح مشورت با آیه ها برای والدین و مرتفع سازی مشکلات خانواده ها از روش مشاوره ی نشانه  مدار .

5- همکاری با آموزش و پرورش و تبدیل زنگ پرورشی به زنگ تفکر در نشانه ها در همکاری با مدارس مختلف همچون فرزانگان و صا ایران  .

6- تولید محصول و بازی  در زمینه ی آموزش تفکر به مدرسین و خانواده ها ، که در بخش اقتصادی توضیحات آن خواهد آمد .

7- تشکیل کارگاه های مختلف فارابیک با محوریت خانواده ، در قالب کارگاه پدر فارابیک ، مادر فارابیک ، خواهر و برادر فارابیک .