واحد تغذیه در کنار هم افزایی و استفاده از محتواهای تولید شده در کارگروه تعقل شیوه ی تغذیه ی صحیح را باز هم در یک کادرسازی اولیه ابتدا به مدرسین و در لایه های پایین تر به خانواده ها آموزش می دهد .

ما با استفاده از روش تفکر محور ، مسئله ی انتخاب و تصمیم گیری برای تغذیه ی صحیح را به خانواده ها آموزش می دهیم .

که البته این مسئله همان هماهنگی و هم افزایی بین واحد های مختلف فارابیک می باشد .

بعنوان مثال در قرآن کریم ، وقتی که اصحاب کهف ، از خواب بیدار شده و برای رفع گرسنگی و تشنگی ، قصد فرستادن یک نفر از جمع خود به شهر را دارند ، نگران تزکیه و پاک تر بودن غذا را دارند .[1]

این یعنی قرار گیری در مسیر انتخاب غذا و اهمیت نظر و مشاهده در گزینش غذا و اینکه جامعه چگونه می تواند از طریق تفکر کردن بین غذای خوب و بد و خوب و خوب تر فرق بگذارد .

با توجه به آنچه که در فصل اول درباره ی رویکرد خانواده مدار اشاره شد ، نگاه تمدنی داشتن به تک تک نیازهای خانواده بسیار مهم است .

سوالی که این واحد به عنوان زیرمجموعه ی اندیشکده ی فارابیک به دنبال پاسخ دهی به آن است این سوال کلید ی است :

چگونه می توان به تغذیه نگاهی تمدنی داشت و آنرا به عنوان یک مؤلفه ی قدرت برای انقلاب اسلامی  شناخت ؟

 

موارد و حوزه های مطالعاتی واحد تغذیه به شرح زیر می باشد :

1- رصد مبحث تغذیه با استفاده از نقشه های جهانی مرتبط با بهداشت و تغذیه و نیز بررسی مستندهای علمی در این زمینه .

2- بررسی مبحث غذا نه به عنوان یک نگاه خُرد بلکه به عنوان یک مؤلفه ی قدرت تمدنی و رصد سازمان های مخوف غذایی در آمریکا و تمدن غرب .

3- بررسی شیوه های اقناعی ترغیب مردم به سمت غذاهای حلال و طیّب با استفاده از کادر مجرب دانشگاهی و قرآنی .

4- راه اندازی هیأت اندیشه ورز تغذیه با استفاده از کادر مجرب دانشگاهی و حوزوی به منظور تصمیم سازی و محتواسازی در این زمینه .

5- حمایت از نخبگان عرصه ی تغذیه و کمک برای عملیاتی کردن طرح های تغذیه ی آنها .

و…

مهمترین دستاورد های بی سابقه ی کارگروه تغذیه :

کارگروه تغذیه کماکان مشغول رصد ها و مطالعات در عرصه ی تغذیه می باشد و تاکنون دوره های آموزشی ای نیز برگزار نموده است اما شاید بتوان فعالیت های زیر را به عنوان مهمترین دستاوردهای کاملا متفاوت این کارگروه در نسبت با مجموعه های دیگر دانست: 1- متقاعد و همسوکردن جمعی از اساتید دانشگاه و هیأت های علمی دانشگاه های کشور به منظور حضور دائمی و فعال در هیأت اندیشه ورز که در نوع خود بی سابقه می باشد.

اینکه افرادی با وجهه ی علمی بدون چشم داشت مادی و برای پیشبرد اهداف بزرگ تمدنی دور یکدیگر جمع شده و به اندیشه ورزی و طراحی عملیاتی اقدام نمایند نکته ی اصلی در بیان بند اول دستاورد ها می باشد .

2- تغییر مطالعه از مطالعه ی خرد و کوچک در حد تغذیه ی فردی به مطالعات کلان تمدنی و پیدا کردن راهبردهای تغذیه در مؤلفه های قدرت انقلاب اسلامی و صنعت تغذیه ی جهانی .

بعنوان مثال اینکه در دنیا سازمان هایی مثل  GMO و MONSANTO  چگونه نبض قدرت را بوسیله ی کنترل تغذیه ی جهانی در دست گرفته اند و ما چگونه می توانیم راهبردهایی تقابلی در مقابل آنها ایجاد کنیم .

[1]  . َابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَهِ فَلْینْظُرْ أَیهَا أَزْکَى طَعَامًا فَلْیأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ …. (الکهف/19)

3- کارگاه های ارائه نکات کاربردی تغذیه همچون نقش تغذیه در تربیت و روحیات و ارتباط تغذیه و انسان شناسی از جمله ی این کارگاه ها می باشد .

3- جستجوی شیوه های اقناعی در ترغیب مردم به سمت تغذیه ی مناسب به کمک روش های تفکر محور در آموزش تغذیه .

مردم از طریق گرفتن اطلاعات صرف به سمت تغذیه ی مناسب سوق داده نمی شوند بلکه باید محتواهایی تفکر محور و عمیق آنها را به سمت تغذیه ی مناسب حرکت دهد .

در این راستا همکاری با واحد تعقل بسیار مؤثر و مفید بوده و همچنان مشغول محتواسازی برای این واحد می باشیم .

4- راه کارگاه های ارائه نکات کاربردی و نیز مشاوره  در جهت راه اندازی کسب و کار در صنعت غذا و بیان شیوه های حقوقی ، اقتصادی و خلاقانه ی آن در همکاری با مدیریت های مختلف آرکا و نیز در همکاری با سازمان ها مرتبط با این مسئله .